Yang Xiaofang
General Manager

Yang Xiaofang

General manager of Zhejiang Qili Machinery Co., Ltd.